Πνευματικά Δικαιώματα

Όλα τα προγράμματα της εταιρείας καθώς και ο πηγαίος κώδικας, είναι αποκλειστικά υπό την ιδιοκτησίας αυτής.

Όλο το υλικό που συμπεριλαμβάνουν τα λογισμικά καθώς και πτυχές του κώδικα δε διατίθεντο και απαγορεύετε ρητά οποιαδήποτε χρήση αυτού. Με οποιαδήποτε μορφή χρήσης ή διάθεσης προς τρίτους θεωρείται υποκλοπή και διώκεται ποινικά.

Όλες οι άδειες προγραμμάτων είναι User Lisence και αφορά ότι παραχωρείτε το δικαίωμα χρήσης.

Οι καταναλωτές αγοράζουν άδειες χρήσης-κλειδιά του λογισμικού.